อบต.น้ำจืดน้อย รับโอนพนักงานส่วนตำบล

 

  1. .ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

สนใจติดต่อ 077-891329

Share on Line
Share on Pinterest