สถจ.ระนอง ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณภูเขาหญ้า ตำบลหงาว

สถจ.ระนอง ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณภูเขาหญ้า ตำบลหงาว

วันที่ 22 ธ.ค. 60 นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ ท้องถิ่นอำเภอเมืองระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณภูเขาหญ้า ตำบลหงาว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด โดยเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้มีภูมิทัศน์เรียบร้อยสวยงามรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

Share on Line
Share on Pinterest