ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาฯ เรื่อง "ทิศทางความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อปท. ในปัจจุบันและอนาคต" ของสมาคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน